La clau per trobar la missió de la vostra empresa? És al vostre 'També'.